چه بدیل هایی برای جنوب نیاز است؟
سمیر امین
برگردان : م . ت برومند
05.10.2014

این بحث ها [مسئله «پروژه فرمانروا»] برای مردم و دولت های جهان معاصر از حیث سازماندهی دوباره گزینش سیاست ها به شیوه ای که به آن ها امکان دهد که از جهانی شدن یک جانبه تحمیلی انحصارهای مرکزها ی امپریالیستی تاریخی فاصله بگیرند و خود را در ردیف بازیگران فعال در ساختمان جهان و به کار انداختن شکل های توسعه جدید، عادلانه و پایدار قرار دهند، ضرورت دارد.

گفتگویی با ویلی ویمر
کن یبسن
برگردان و خلاصه: آرش برومند
10.08.2014

سخنان ویلی ویمر آشکارا نشان از آن دارد که برخی از جناح های سرمایه داری جهانی با تشنج آفرینی ها و جنگ افروزی هایی که امروز شاهد آنیم، موافق نیستند. این نیروها متوجه شده اند که مناسبات مطلوب شان «در حال در هم شکستن است» و اگر این سیاست ادامه یابد جامعه ها «به سمت اضمحلال و فروپاشی» می روند. با توجه به اینکه امروز برخی جناح های سرمایه داری و امپریا...

راهنمای جهت یابی برای رویارویی با بازار بزرگ فرا آتلانتیک
برگزیده از اسناد آتاک اروپا
م . ت . برومند
02.02.2014

PTCI یکی از موافقت های بسیار مهم مبادله آزاد و آزادسازی سرمایه گذاری به شمار می رود، که تا کنون انجام شده و نیمی از تولید ناخالص جهانی و یک سوم مبادله های تجاری را در بر می گیرد ... در جریان برگزاری دومین نشست، مذاکره در باره PTCI بین ایالات متحد و اروپا ، اِتک و آتاک در باره خطری که در کمین موافقت پیرامون حقوق اساسی شهروندان اروپا و آمریکا است ...

مصاحبه نشریه Uhupardo
با خانم آدا کولائو
برگردان: آرش برومند
31.07.2013

ما به یک دمکراسی واقعی نیاز داریم نه به یک دمکراسی با پوزه بند مثل شرایط حاضر... روایت رسمی این است که نمی شود کاری کرد. تو نمی توانی به چیزی دست یابی، بی تفاوت به اینکه چکار می کنی. اینکه همه چیزهایی که اتفاق افتاده تقصیر تو است. اینکه تو فراتر از حد خودت زندگی کرده ای و بخاطر آن باید خجالت بکشی. تو عاجزی. در پس این روایت منافع مادی مشخصی خوابی...

انقلاب بولیواری ونزوئلا
سباستیان ویل
برگردان : م .ت برومند (ب . کیوان)
06.04.2013

آیا ونزوئلا در تقاطع راه ها قرار دارد؟ فرمول از پیش نشان می دهد که نا بهنگام برای این کشور به کار رفته است. با این همه سال هایی که در پی می آید برای آینده روند سیاسی که توانسته است آرزوی میلیون ها افراد در زمینه گفتگو در باره مضمون پروژه سیاسی آلترناتیو سرمایه داری باشد، جنبه اساسی دارد. چپ باید در طرح ریزی این پروژه جدید سوسیالیستی که باید دور ...

مانیفست (بیان نامه) تظاهرکنندگان اسپانیا
07.10.2012

ما انسان هایی عادی هستیم. ما مانند تو هستیم: انسان هایی که صبح بپا می خیزند، تا به دانشگاه یا به سر کار بروند و یا پی کاری بگردند، انسان هایی صاحب خانواده و دوستان. انسان هایی که هر روز مشغول کار سخت اند تا آینده افراد پیرامون خود را تامین کنند. برخی از ما خود را روشنگر می نامند و برخی دیگر محافظه کار. برخی از ما مومن اند، برخی دیگر نه. برخی از...

چرا من مدافع جنبش اشغال وال استریت هستم
دیوید کورتن
بر گردان: مهران میراسد
01.05.2012

همانطور که پیشینیان ما آمریکا را از حکومت شاه دوردست و کمپانی هند شرقی بریتانیا آزاد کردند، زمان آزادسازی آمریکا از چنگ وال استریت و بازستانی قدرت غصب شده توسط وال استریت رسیده است. وقت آن است که به پا خیزیم برای ایجاد دموکراسی در امریکا و ایجاد یک سیستم ملی اقتصاد "مین استریت" متعلق و پاسخگو به مردمی که علاقه ذاتی در ساخت جامعه سالم با اقتصاد ...

چرا باید وال استریت تسخیر شود؟
10 اصل مبتنی برعقل سلیم برای اقتصاد جدید
دیوید کورتن
بر گردان: مهران میراسد
31.03.2012

زمان آن فرا رسیده که ما مردم استقلال خودمان را از اقتصاد پول پرستانه وال استریت اعلام کنیم. من به این واقعیت امید دارم که میلیونها مردم در سراسر جهان دارند مغالطه های اخلاقی و عملی اقتصاد وال استریت را در می یابند و با عنایت به ایجاد یک اقتصاد جدید دارند زندگی اقتصادی خود را در اختیار میگیرند.

ده دستورالعمل برای حمایت از جنبش تسخیر وال استریت
سارا ون گیلدر
بر گردان: مهران میراسد
28.02.2012

غول از شیشه بیرون آمده است. دیگر مردم این را تحمل نمیکنند که انتقال قدرت وثروت بطور سیستماتیک از 99% به سوی 1% صورت پذیرد. در این جنبش فوق العاده، جنبش بی رهبری، هریک از افراد 99% که در آن مشارکت میکند به شکل گیری تاریخ کمک کرده است.

«جنبش خشمگینان»
آرش برومند
09.11.2011

همه نشانه ها حاکی از آن است که جنبش های خواهان ژرفش دمکراسی و طالب عدالت و ضد عملکرد سرمایه های مالی در جهان رو به گسترش خواهد بود. واقعیت آن است که با شکست طرح های سرمایه داری نولیبرال روندی بازگشت ناپذیر آغاز شده که مسیر تکامل و آینده آن بسته به هشیاری سکانداران سیستم های اقتصادی- سیاسی حاکم بر جهان و نیز درجه آگاهی شرکت کنندگان در این روند است.

ما خیال پرداز نیستیم
بخش هایی از سخنرانی اسلاوی ژیژک در جمع اشغال کنندگان وال استریت
برگردان: علی عبدی
13.10.2011

آن ها ما را خیال پرداز می نامند. اما خیال پردازانِ واقعی کسانی هستند که فکر می کنند این سیستم می تواند برای مدت نامعلوم به همین شکل ادامه پیدا کند. ما خیال پرداز نیستیم. ما داریم آن ها را از خواب خوش شان که دارد به یک کابوس تبدیل می شود بیدار می کنیم. ما چیزی را نابود نمی کنیم. ما تنها شاهدِ آن هستیم که چه طور سیستم، خودش را نابود می کند.

مفهوم «طبقه کارگر» و جایگاه کنونی آن در جنبش های اجتماعی معاصر
ب . کیوان
11.04.2010

طبقه کارگر در کشور های پیرامونی که ایران نیز جزیی از آن هاست، با توجه به ناهمگونی ها، پراکندگی ها، اتم وارگی ها در عرصه کار که ناشی از اقتصاد عقب مانده و وابسته کشور است و نیز وجود اختلاف های شدید معرفتی و ایدئولوژیک، در بهترین حالت می تواند در صورت تشکل در سازمان های مستقل صنفی جامعه مدنی و ایجاد اتحادیه های سراسری، وزنه معتبری برای جنبش مدنی و...

کارگران جهان و جنبش اتحادیه های کارگری در سده بیست و یکم
برگردان: شاملو
06.12.2009

ما در عصر جهانی شدن زندگی می کنیم، عصری که عوامل نولیبرالیسم بر آن تسلط دارند و قدرت بلامنازع در دست یک عده معدود قرار گرفته است. تعادل بین المللی نیروها در عرصه جهانی بهم خورده و ما باورمندیم که این روند موقتی خواهد بود. بیایید با تلاش با یکدیگر بر ضد این نوع جهانی شدن با اتحاد جهانی خود مبارزه کنیم. فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری با 62 سال ...

جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی
ب. کیوان
28.10.2007

بازار جهانی سرمایه داری هرگز مکان تعمیم خرد بشری نیست، بلکه مکان تخریب آن از راه تجزیه و فروپاشی است. در برابر بربریت الکترونیکی مدرن و قبیله ای سازی جامعه ها که امروز به عنوان افق نهایی به بشریت پیشنهاد شده، جنبش های جدید اجتماعی که در سایه آن ها مقاومت سازمان داده می شود، باید طرح خاص تعمیم بدیلی خود را بوجود آورند. این چیزی است که باید آن را...

قیام زیادی ها
اولریش بک
برگردان: آرش برومند
28.12.2005

هنوز مدت زیادی از آن زمان نمی گذرد که مردم جهان شاهد حومه های شعله ور شهرها در فرانسه بودند. پس از فرونشستن آتش خشونت دولت فرانسه طی تحلیل های رسمی مناسبات بی بند وبار زنان و مردان و چند همسری را علت اصلی پیدایش چنین بحرانی برشمرد. بدیهی است که روشنفکران ژرف اندیش و وجدان های آگاه در فرانسه و سایر کشورها به این توضیح بسنده نکرده و از زاویه های گ...

مارکسیسم و بلیواریسم
آندره شیر (روزنامه نگار آلمانی)
برگردان از: ش. م
17.12.2005

اگر اندیشه های بولیوار نه بمعنی خودکامانه آن، بلکه به مفهوم انقلابی آن تفسیر شوند، تضادی بین بولیواریسم و مارکسیسم وجود ندارد. چون خود سیمون بولیوار نیز میدانست که برای دفاع بی خلل از استقلال ملی حل نابرابری های اجتماعی، یعنی انجام وظایف یک انقلاب اجتماعی ناگزیر خواهد بود

عامل دگرگونساز در شرایط کنونی کدام است؟
ورنر سپمن
برگردان: ش.م
07.12.2005

جنبش ضد جهانی شدن باید بیاموزد که هر موفقیت کوچک در مبارزه علیه استثمار لگام گسیخته فقط بشرطی امکان پذیر است که آمادگی واقعی برای پشت سرگذاشتن سیستم سرمایه داری موجود باشد و سازمان طبقاتی طبقه کارگر باید برای این مسأله پاسخ بیابد که چگونه یک محصول دگرگونی انقلابی می تواند با تکیه بر تجارب عملی زندگی تحکیم شود و قوام یابد.

کاميابی نامزد انتخاباتی «چپ جديد» در برزيل
برگردان: ب. کیوان
13.11.2002

درست است که حزب زحمتکشان موفق نشده است، سرتا پاي زندگي سياسي کشور را تغييردهـد، امـا بـراي نخستين بار در تاريخ برزيل نخبگان بورژوازي و اليگارشي را که از ديرباز قدرت کشور را در انحصار دارند، بطور جـدي بـه مبـارزه طلبيده است. رشد چشمگير حزب زحمتکشان توجه پرشور همگان در آمر يکاي لاتين واروپا را برانگيخته است. اين حـزب عـلاوه بـراينکـه از يکسو به مش...

Share